Reklamlar

Element, Metal, Ametal ve Yarı Metallerin Özellikleri

Element: Tek cins atom içeren ve kimyasal yöntemlerle daha basit bileşenlere ayrıştırılamayan maddelerdir. Elementler sembollerle gösterilir. Fe, Cu, Au gibi elementler tek atomlu; O2, H2, P4, S8 gibi elementler çok atomludur. Elementler metal, ametal ve yarı metal olarak sınıflandırılır.

Metallerin genel özellikleri

 • Parlaktırlar.
 • Isı ve elektriği iyi iletirler
 • Tel ve levha haline getirilebilirler.
 • Oda koşullarında (civa hariç) katıdırlar.
 • Serbest halde tek atomlu olarak bulunurlar.
 • Bileşiklerinde yalnız pozitif değerlik alırlar.
 • Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi baz özelliği gösterir.
 • Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Alaşım denilen homojen karışımları oluştururlar. Pirinç (Zn+Cu), Lehim (Pb+Sn) gibi

Ametallerin genel özellikleri;

 • Görünümleri renkli ya da mattır.
 • Isı ve elektriği iletmezler (grafit hariç).
 • Tel ve levha haline getirilemezler, kırılgandırlar.
 • Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.
 • Serbest halde molekül yapılıdırlar.
 • Bileşiklerinde pozitif ve negatif değerlik alabilirler.
 • Genellikle oksitlerinin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir.
 • Metallerle ya da kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.

Yarı metallerin özellikleri:

Bazı özellikleri metallere bazı özellikleri de ametallere benzeyen elementlerdir. B, Si, Ge, As, Se, Sb, Te, Po ve Bi yarı metaldir.

 • Tümü oda sıcaklığında katı haldedir.
 • Orta derecede iletkendirler.
 • Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir.
 • Kendi aralarında ve ametallerle yaptıkları bileşiklerde kovalent bağlıdırlar.

periyodik tablo ve hedef tahtası

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

 1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
 2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
 3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.